barryvandebunt groenenciviel boomtechnisch onderzoek
Groen & Civiel 
Boomtechnisch onderzoek

Boomtechnisch onderzoek

Iedere boomeigenaar heeft te maken met de zorgplicht.

Hierdoor ben je wettelijk verplicht om onderhoud aan je boom te plegen en de boom periodiek te laten controleren op mogelijke gebreken. Wanneer ik aan de hand van het beeld van de boom het sowieso niet vertrouw adviseer ik ook de boom te onderzoeken . 
Door middel van een visuele boominspectie (VTA) kunnen wij beoordelen of de boom veilig en gezond is. Dit voeren wij uit voor particulieren en overheden. Indien er na deze beoordeling gebreken worden aangetroffen en er is nader onderzoek nodig dan is dit mogelijk met specifieke meetapparatuur. Aan de hand van deze gegevens geven wij een (snoei)advies.

Wij kunnen u gericht adviseren in onderzoek van uw bomen