Barry Groen & Civiel 
Project 2

Zagen op een bosperceel in Hilversum

De opdrachtgever wilde achter de bestaande woning een aanbouw maken waardoor de grote beuk welke in verminderde conditie was moest wijken. Ook op de rest van het bosperceel hebben we diverse bomen gekapt en gesnoeid.

Een mooie samenwerking waarbij ik de bomen snoeide met de spinhoogwerker, de fa Prosman met de verreiker met velkop het kapwerk, Gert Sijberden met de tractor met knijper en de skidster met houtklem de verwerking van de takken en de fa Bouwman met de kraan ingevoerde snipperaar het snipperwerk. Herman Hylkema nam het klimwerk voor zijn rekening.